Класация на най-добрите училища в град Гоце Делчев

за учебната 2020-2021 г.
14 Ученика
26 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Гоце Делчев
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
26
14
52%
40
12
60%
94
21
65%
155
45
58%
406
99
58%
Общо
7,551
1,831
56%