Класация на най-добрите училища в град Разлог

за учебната 2020-2021 г.
12 Ученика
16 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Разлог
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
16
12
62%
25
12
59%
45
13
61%
66
25
68%
108
33
65%
Общо
2,127
596
60%