Класация на най-добрите училища в град Велико Търново

за учебната 2018-2019 г.
24 Ученика
62 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Велико Търново
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
81
29
63%
62
24
69%
73
19
69%
285
77
67%
523
147
61%
Общо
13,970
3,903
61%