Класация на най-добрите училища в град Кърджали

за учебната 2018-2019 г.
11 Ученика
34 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Кърджали
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
26
18
47%
34
11
60%
47
15
54%
102
42
60%
251
73
57%
Общо
7,412
2,099
55%