Класация на най-добрите училища в град Шумен

за учебната 2017-2018 г.
79 Ученика
247 Тестове
3 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Шумен
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
58
30
53%
59
31
54%
247
79
62%
668
161
58%
828
250
56%
Общо
15,513
4,276
55%