Класация на най-добрите училища в град Хасково

за учебната 2017-2018 г.
14 Ученика
35 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Хасково
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
22
11
35%
35
14
62%
167
49
61%
357
97
54%
509
155
57%
Общо
9,705
2,857
54%