Класация на най-добрите училища за област Добрич

за учебната 2020-2021 г.
22 Ученика
59 Тестове
2 Училища
Най-добри училища през учебната 2020-2021 за област Добрич
Класация на училищата през учебната 2020-2021 за област Добрич по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
59
22
58%
41
15
55%
78
42
53%
260
100
53%
688
186
55%
Общо
19,478
5,364
54%
С най-много тестове