Класация на най-добрите училища за област Шумен

за учебната 2020-2021 г.
30 Ученика
58 Тестове
2 Училища
Най-добри училища през учебната 2020-2021 за област Шумен
Класация на училищата през учебната 2020-2021 за област Шумен по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
58
30
53%
59
31
54%
247
79
62%
710
173
57%
879
265
55%
Общо
18,819
5,142
55%
С най-много тестове