Класация на най-добрите училища за област Русе в град Русе

за учебната 2020-2021 г.
13 Ученика
22 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2020-2021 за област Русе в град Русе
Класация на училищата през учебната 2020-2021 за област Русе в град Русе по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
22
13
57%
19
12
57%
52
23
60%
168
48
61%
433
129
60%
Общо
21,377
6,544
56%
С най-много тестове