Класация на най-добрите училища за област Разград

за учебната 2020-2021 г.
11 Ученика
17 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2020-2021 за област Разград
Класация на училищата през учебната 2020-2021 за област Разград по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
17
11
43%
86
32
56%
381
105
58%
633
155
60%
933
247
58%
Общо
14,615
3,831
55%
С най-много тестове