Класация на най-добрите училища в град Добрич

за учебната 2020-2021 г.
22 Ученика
59 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Добрич по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Добрич
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Добрич по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
59
22
58%
41
15
55%
78
42
53%
260
100
53%
554
157
54%
Общо
14,644
4,119
55%
С най-много тестове