Класация на най-добрите училища в град Велико Търново

за учебната 2020-2021 г.
29 Ученика
81 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Велико Търново по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Велико Търново
1място
гр. Велико Търново
2място
гр. Велико Търново
виж всички
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Велико Търново по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
81
29
63%
62
24
69%
73
19
69%
285
77
67%
523
147
61%
Общо
13,970
3,903
61%
С най-много тестове