Класация на най-добрите училища в град Бургас

за учебната 2020-2021 г.
51 Ученика
121 Тестове
4 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Бургас по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Бургас
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Бургас по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
121
51
48%
76
15
69%
273
82
61%
1,079
322
60%
1,700
460
58%
Общо
40,510
11,635
57%
С най-много тестове