Класация на най-добрите училища в град Пловдив по Биология

за учебната 2020-2021 г.
12 Ученика
22 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Пловдив по Биология по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Пловдив по Биология
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
22
12
67%
42
18
65%
88
46
55%
150
74
56%
131
70
55%
Общо
2,861
1,745
55%
С най-много тестове