Класация на най-добрите училища в град Пловдив

за учебната 2020-2021 г.
130 Ученика
324 Тестове
6 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Пловдив по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Пловдив
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Пловдив по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
324
130
53%
112
42
60%
274
118
56%
433
163
59%
1,584
503
59%
Общо
62,299
18,760
57%
С най-много тестове