Класация на най-добрите училища в град Хасково

за учебната 2020-2021 г.
11 Ученика
22 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Хасково по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Хасково
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Хасково по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
22
11
35%
35
14
62%
167
49
61%
357
97
54%
509
155
57%
Общо
9,705
2,857
54%
С най-много тестове