Класация на най-добрите училища в град Стара Загора

за учебната 2020-2021 г.
23 Ученика
94 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Стара Загора по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Стара Загора
1място
2място
гр. Стара Загора
виж всички
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Стара Загора по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
94
23
57%
121
46
56%
209
71
62%
622
184
62%
1,160
278
60%
Общо
24,821
6,799
58%
С най-много тестове