Класация на най-добрите училища в град Панагюрище

за учебната 2020-2021 г.
11 Ученика
26 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Панагюрище по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Панагюрище
1място
гр. Панагюрище
виж всички
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Панагюрище по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
26
11
52%
46
17
50%
73
25
58%
145
41
58%
267
67
62%
Общо
2,749
702
56%
С най-много тестове