Класация на най-добрите училища в град Кърджали

за учебната 2020-2021 г.
18 Ученика
26 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Кърджали по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Кърджали
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Кърджали по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
26
18
47%
34
11
60%
47
15
54%
102
42
60%
251
73
57%
Общо
7,412
2,099
55%
С най-много тестове