Класация на най-добрите училища в град Кубрат

за учебната 2020-2021 г.
11 Ученика
17 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Кубрат по Области
Най-добри училища през учебната 2020-2021 в град Кубрат
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град Кубрат по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
17
11
43%
23
13
48%
61
16
66%
143
28
60%
138
34
62%
Общо
1,535
375
58%
С най-много тестове