Класация на най-добрите училища в град София

за учебната 2020-2021 г.
369 Ученика
869 Тестове
17 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град София по Области
Класация на училищата през учебната 2020-2021 в град София по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
869
369
57%
367
151
57%
721
275
59%
1,551
500
60%
4,017
1,233
59%
Общо
153,681
47,087
58%
С най-много тестове