Класация на най-добрите училища по Български език

за учебната 2020-2021 г.
57 Ученика
120 Тестове
6 Училища
Класация на училищата през учебната 2020-2021 по Български език
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
120
57
64%
23
9
65%
24
12
70%
69
47
61%
470
256
64%
Общо
113,414
57,641
61%