Класация на най-добрите училища в град Пловдив

за учебната 2019-2020 г.
42 Ученика
112 Тестове
3 Училища
Класация на училищата през учебната 2019-2020 в град Пловдив

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
324
130
53%
112
42
60%
274
118
56%
433
163
59%
1,584
503
59%
Общо
62,299
18,760
57%