Класация на най-добрите училища за област Кърджали

за учебната 2018-2019 г.
11 Ученика
34 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Кърджали
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Кърджали по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
34
11
60%
47
15
54%
142
61
59%
291
90
55%
576
177
55%
Общо
10,720
2,855
56%
С най-много тестове