Класация на най-добрите училища за област Добрич

за учебната 2018-2019 г.
15 Ученика
41 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Добрич
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Добрич по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
41
15
55%
78
42
53%
260
100
53%
688
186
55%
852
240
55%
Общо
19,419
5,342
54%
С най-много тестове