Класация на най-добрите училища за област Враца

за учебната 2018-2019 г.
12 Ученика
36 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Враца
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Враца по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
36
12
57%
79
37
52%
366
121
55%
677
219
56%
939
290
55%
Общо
19,323
5,315
55%
С най-много тестове