Класация на най-добрите училища за област Варна

за учебната 2018-2019 г.
203 Ученика
591 Тестове
10 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Варна
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Варна по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
591
203
58%
813
270
60%
2,178
708
59%
3,921
1,099
59%
5,123
1,443
58%
Общо
75,030
21,934
57%
С най-много тестове