Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София

Класация на най-добрите училища за област Шумен

за учебната 2018-2019 г.
31 Ученика
59 Тестове
2 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Шумен
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Шумен по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
59
31
54%
247
79
62%
710
173
57%
879
265
55%
1,424
331
57%
Общо
18,761
5,112
55%
С най-много тестове