Класация на най-добрите училища за област Бургас

за учебната 2018-2019 г.
15 Ученика
76 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Бургас
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Бургас по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
76
15
69%
441
115
54%
1,459
408
61%
2,182
598
58%
3,197
853
59%
Общо
51,884
14,604
57%
С най-много тестове