Класация на най-добрите училища за област Русе

за учебната 2018-2019 г.
23 Ученика
52 Тестове
2 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Русе
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Русе по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
52
23
60%
168
48
61%
433
129
60%
905
255
59%
643
184
58%
Общо
22,261
6,731
56%
С най-много тестове