Класация на най-добрите училища за област Монтана

за учебната 2018-2019 г.
12 Ученика
17 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2018-2019 за област Монтана
Класация на училищата през учебната 2018-2019 за област Монтана по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
17
12
39%
28
12
62%
57
26
55%
209
68
56%
150
64
54%
Общо
10,063
2,890
53%
С най-много тестове