Класация на най-добрите училища в град Казанлък

за учебната 2018-2019 г.
13 Ученика
29 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Казанлък по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Казанлък
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Казанлък по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
29
13
75%
37
15
68%
130
42
61%
229
79
58%
358
95
61%
Общо
8,400
2,189
58%
С най-много тестове