Класация на най-добрите училища в град Добрич

за учебната 2018-2019 г.
15 Ученика
41 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Добрич по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Добрич
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Добрич по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
41
15
55%
78
42
53%
260
100
53%
554
157
54%
692
193
56%
Общо
14,585
4,097
54%
С най-много тестове