Класация на най-добрите училища в град Гоце Делчев

за учебната 2018-2019 г.
12 Ученика
40 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Гоце Делчев по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Гоце Делчев
1място
гр. Гоце Делчев
виж всички
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Гоце Делчев по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
40
12
60%
94
21
65%
155
45
58%
406
99
58%
549
126
57%
Общо
7,525
1,817
57%
С най-много тестове