Класация на най-добрите училища в град Враца

за учебната 2018-2019 г.
12 Ученика
36 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Враца по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Враца
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Враца по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
36
12
57%
38
21
57%
295
93
55%
539
167
56%
717
222
58%
Общо
13,461
3,681
55%
С най-много тестове