Класация на най-добрите училища в град Видин

за учебната 2018-2019 г.
11 Ученика
27 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Видин по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Видин
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Видин по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
27
11
61%
80
15
56%
32
13
43%
150
61
56%
284
107
52%
Общо
6,743
2,046
55%
С най-много тестове
ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

ул. "Цар Симеон Велики" N101
тел: 600287