Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София

Класация на най-добрите училища в град Бургас

за учебната 2018-2019 г.
15 Ученика
76 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Бургас по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Бургас
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Бургас по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
76
15
69%
273
82
61%
1,079
322
60%
1,700
460
58%
2,483
634
60%
Общо
40,389
11,584
58%
С най-много тестове