Класация на най-добрите училища в град Шумен

за учебната 2018-2019 г.
31 Ученика
59 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Шумен по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Шумен
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Шумен по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
59
31
54%
247
79
62%
668
161
58%
828
250
56%
1,350
311
58%
Общо
15,455
4,246
55%
С най-много тестове