Класация на най-добрите училища в град Варна

за учебната 2018-2019 г.
203 Ученика
591 Тестове
10 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Варна по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Варна
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Варна по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
591
203
58%
813
270
60%
2,022
672
60%
3,578
1,014
59%
4,702
1,338
59%
Общо
69,523
20,517
57%
С най-много тестове