Класация на най-добрите училища в град Русе

за учебната 2018-2019 г.
23 Ученика
52 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Русе по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Русе
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Русе по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
52
23
60%
168
48
61%
433
129
60%
852
242
59%
600
173
59%
Общо
21,336
6,519
56%
С най-много тестове