Класация на най-добрите училища в град Монтана

за учебната 2018-2019 г.
12 Ученика
17 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Монтана по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Монтана
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Монтана по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
17
12
39%
28
12
62%
57
26
55%
209
68
56%
150
64
54%
Общо
6,364
1,932
53%
С най-много тестове