Класация на най-добрите училища в град Кърджали

за учебната 2018-2019 г.
11 Ученика
34 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Кърджали по Области
Най-добри училища през учебната 2018-2019 в град Кърджали
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град Кърджали по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
34
11
60%
47
15
54%
102
42
60%
251
73
57%
320
112
53%
Общо
7,386
2,081
56%
С най-много тестове