Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София

Класация на най-добрите училища в град София

за учебната 2018-2019 г.
275 Ученика
721 Тестове
13 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град София по Области
Класация на училищата през учебната 2018-2019 в град София по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
721
275
59%
1,551
500
60%
4,017
1,233
59%
6,734
1,946
59%
9,804
2,661
59%
Общо
152,445
46,567
58%
С най-много тестове