Класация на най-добрите училища по Биология

за учебната 2018-2019 г.
19 Ученика
38 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2018-2019 по Биология
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
68
47
60%
38
19
60%
143
71
65%
656
312
62%
1,140
531
57%
Общо
29,966
17,786
57%