Класация на най-добрите училища в град Бургас

за учебната 2017-2018 г.
82 Ученика
273 Тестове
5 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Бургас
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
121
51
48%
76
15
69%
273
82
61%
1,079
322
60%
1,700
460
58%
Общо
40,510
11,635
57%