Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища в град Панагюрище

за учебната 2016-2017 г.
25 Ученика
73 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2016-2017 в град Панагюрище
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
26
11
52%
46
17
50%
73
25
58%
145
41
58%
267
67
62%
Общо
2,749
702
56%