Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий",

гр. Велико Търново
Учебната 2017-2018 година
16 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Велико Търново
Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Велико Търново
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Счетоводство 4 място 1 място 1 място 17
Български език 9 място 1 място 1 място 42
География 4 място 1 място 1 място 40
История 3 място 1 място 1 място 30
Литература 4 място 1 място 1 място 19
Право 3 място 1 място 1 място 29
Финанси 4 място 1 място 1 място 21
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изходен 1 място 1 място 1 място 54
тематичен 8 място 1 място 1 място 87
входен 6 място 1 място 1 място 42
междинен 8 място 1 място 1 място 43
изпитен 15 място 1 място 1 място 87
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
16 място
1 място
1 място
2016-2017
26 място
2 място
2 място
2015-2016
43 място
2 място
2 място
място
място
място