Стопанска академия "Д. А.Ценов",

гр. Свищов
Учебната 2017-2018 година
39 място
в България
2 място
в Областта
1 място
в Свищов
Стопанска академия "Д. А.Ценов", Свищов

ул. "Емануил Чакъров" 2

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Финанси 5 място 2 място 1 място 13
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 22 място 2 място 1 място 71
тематичен 18 място 2 място 1 място 55
входен 12 място 2 място 1 място 19
междинен 14 място 2 място 1 място 32
изходен 10 място 2 място 1 място 33
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
39 място
2 място
1 място
2016-2017
64 място
5 място
1 място
2015-2016
77 място
5 място
1 място
място
място
място