Технически университет,

гр. Варна
Учебната 2017-2018 година
4 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Варна
Технически университет, Варна

ул. "Студентска"1

Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 1 място 1 място 1 място 29
тематичен 7 място 2 място 2 място 27
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
4 място
1 място
1 място
2016-2017
19 място
4 място
4 място
2015-2016
35 място
7 място
7 място
място
място
място