Икономически университет,

гр. Варна
Учебната 2017-2018 година
22 място
в България
4 място
в Областта
4 място
в Варна
Икономически университет, Варна

бул. "Княз Борис I" 77

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Финансов контрол 2 място 1 място 1 място 27
Биология 3 място 1 място 1 място 19
Банково дело 2 място 1 място 1 място 18
Микроикономика 3 място 1 място 1 място 42
Счетоводство 2 място 1 място 1 място 49
Български език 4 място 1 място 1 място 16
Финанси 1 място 1 място 1 място 143
Статистика 2 място 1 място 1 място 17
География 3 място 1 място 1 място 29
Икономика 2 място 1 място 1 място 13
Социална политика 1 място 1 място 1 място 43
Маркетинг 1 място 1 място 1 място 39
Информатика, ИТ 1 място 1 място 1 място 22
Право 8 място 2 място 2 място 24
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
професионален 3 място 1 място 1 място 11
входен 11 място 1 място 1 място 40
междинен 6 място 1 място 1 място 84
изходен 4 място 1 място 1 място 150
изпитен 5 място 2 място 2 място 299
тематичен 14 място 3 място 3 място 119
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
22 място
4 място
4 място
2016-2017
8 място
2 място
2 място
място
място
място